ІВАН ОГІЄНКО

Катерина Гарай. Поезія про Івана Огієнка 

Брусилів містом народження було

Здається лишень нова людина,
Але які плоди воно дало
Відомі і у нашу днину.
 
Із села поринув в місто
В душі наповнено  натхнення,
І він ліпив неначе тісто
Жагу й завзяття до учення.
 
Пройшов крізь уряди та церкви,
Еміграції доволі
Збагатив наукою серце,
І відданий був мові.
[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Thursday, November 24, 2016 8:11:00 PM

Огієнківська інтернет-конференція 

                                                                               

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «КАНОН ІВАНА ОГІЄНКА У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка), яка відбудеться 16 січня 2017 року.

 

Напрями роботи інернет-конференції:

  1. Науковий текст Івана Огієнка: новітні теорії і методи дослідження.
  2. Багатовимірність художнього простору: мистецькі версії Івана Огієнка.
  3. Трансцендентний континуум сакральних текстів Івана Огієнка.
  4. Смислообрази національної ідентичності у філософському дискурсі Івана Огієнка.
  5. Феномен Івана Огієнка у соціокультурних трендах доби.

Програма інтернет-конференції буде розміщена на сайті http://ohienko.kpnu.edu.ua/.

Матеріали для участі в інтернет-конференції (прізвище, ініціали автора, наукове звання, посада, назва й анотація статті (500 знаків), ключові слова) та відомості про автора надсилати на адресу: dp_ohienko@kpnu.edu.ua до 15 грудня 2016 року за зразком:

 

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Wednesday, November 09, 2016 3:46:00 PM

Анастасія Пара. Осмислення національних мотивів у праці Івана Огієнка «Українська культура»  

Творча спадщина І. Огієнка – неоціненний скарб для вчителів. Виховання моральних якостей, патріотичних, естетичних, любові до рідної мови, поваги до історії, культури свого народу – частина багатогранної творчої спадщини І.Огієнка, яка є дуже актуальною на сьогодні. Становлюється соціальна зрілість молодого вчителя на доробку І. Огієнка. Творчу спадщину професора доцільно використовувати при підготовці уроків, виховних заходів. Так, аналізуючи зміст праці «Українська культура» відзначаємо, що рівень її виховного впливу і на вчителів, і на учнів досить високий. Основною виховною цінністю книги є обґрунтування положень про духовність і освіченість українців. І. Огієнко наводить приклади про стан освіти України в попередні століття. Вони породжують впевненість і гордість за розвиток наукової думки в минулі часи.

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Friday, November 04, 2016 9:16:00 PM

Катерина Антонова. Портрет Івана Огієнка 

 Студентка І курсу факультету української філології та журналістики Катя Антонова створила дуже гарний портрет Івана Огієнка.

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Wednesday, November 02, 2016 1:43:00 PM