ІВАН ОГІЄНКО

Преловська І. Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939). 

Уперше досліджено документи і матеріали антицерковної діяльності органів державної безпеки УРСР, зокрема церковної складової процесу «Спілки визволення України», подано огляд та джерелознавчий аналіз архівно-кримінальних справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930)– Української Православної Церкви (1930–1939) та реабілітаційних документів. 

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Tuesday, December 22, 2015 7:46:00 AM

Листи громадських діячів, представників української науки, культури і церкви до Івана Огієнка (митрополита Іларіона)  

У збірнику публікуються листи громадських діячів, представників укра- їнської науки, культури і церкви до Івана Огієнка (митрополита Іларіона) за 1910–1969 рр.

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Tuesday, December 15, 2015 10:08:00 AM

Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові...  

Монографія присвячена дослідженню маловідомих аспектів діяльності видатного діяча української культури ХХ століття Івана Івановича Огієнка (митрополита Іларіона) як урядовця, організатора бібліотечної та архівної справи, книгознавця, бібліографа та бібліофіла. 

[Стаття повністю]
 
Posted by Вікторія Атаманчук Tuesday, December 01, 2015 9:00:00 AM