ІВАН ОГІЄНКО

 1. Перереєструвала збірник «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» як фахове видання з філологічних наук.
 2. Зареєструвала збірник «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» як фахове видання (серія філологічна) у наукометричній базі Copernicus.
 3. Підготувала і видала ХІІІ випуск збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» (Іван Огієнко та сучасна освіта і наука : науковий збірник : серія філологічна [редкол.: В.П.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. / – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. ХІІІ. – 384 с. [33,6] Фахове видання.
 4. Підготувала і видала ХІV випуск збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» (Іван Огієнко та сучасна освіта і наука : науковий збірник : серія філологічна [редкол.: В.П.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. / – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. ХІV. – 516 с. Фахове видання. Наукометричне видання.
 5. Підготувала і провела І Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (16 січня 2017 р.).
 6. Підготувала і провела форум «135 років Іванові Огієнку: погляд студентів (17 січня 2017 р.).
 7. Підготувала і видала перший номер журналу науково-дослідного центру огієнкознавства «Студенти про Івана Огієнка» (до 135-річчя Івана Огієнка).
 8. Провела зустріч із учнями ЗОШ№15 у центрі огієнкознавства (листопад 2016 р.)
 9. Підготувала електронні ресурси для розміщення на сайті «Іван Огієнко» (www.ohienko.kpnu.edu.ua).
 10. Провела інтерв*ю з лауреатом Огієнківської премії Красуцьким М.І.
 11. Здійснила презентацію науково-дослідного центру огієнкознавства у міській бібліотеці імені Костя Солухи (19 січня 2017 р.).
 12. Організувала виставку до 135-річчя Івана Огієнка (лютий 2017 р.).
 13. Створила відеоматеріал «Поема Івана Огієнка «Туми».
 14. Створила відеоматеріал «Містерія Івана Огієнка «Остання хвилина».
 15. Створила відеоматеріал «Десять цікавих фактів про Івана Огієнка».
 16. Керувала роботою секції огієнкознавства на студентській науковій конференції (12 квітня 2017 р.).
 17. Здійснила публікації:

1.Атаманчук В. До 135-річчя Івана Огієнка: розмова з лауреатом Огієнківської премії М.І.Красуцьким // http:// meridian. kpnu.edu.ua /2017 /02/03 / do-135-richchya -ivana-ohijenka-rozmova-z-laureatom-ohijenkivskoji-premiji-m-i-krasutskym/

 1. Атаманчук В. Збірник «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна» зареєстрований у наукометричній базі Copernicus \\ http://meridian.kpnu.edu.ua/2017/01/31/zbirnyk-ivan-ohijenko-i-suchasna-nauka-ta-osvita-seriya-filolohichna-zarejestrovanyj-u-naukometrychnij-bazi-copernicus/
 2. Атаманчук В. Подарунок до 135-річчя Івана Огієнка // http://meridian.kpnu.edu.ua/2017/01/26/podarunok-do-135-richchya-ivana-ohijenka/
 3. Атаманчук В. Перший випуск журналу «Студенти про Івана Огієнка»// http://meridian.kpnu.edu.ua/2017/01/11/pershe-vydannya-zhurnalu-studenty-pro-ivana-ohijenka/
 4. Атаманчук В. Фільм про Івана Огієнка // http://meridian.kpnu.edu.ua/2017/01/04/film-pro-ivana-ohijenka/
 5. Атаманчук В. Вийшов друком XIII випуск збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна» // http://meridian.kpnu.edu.ua/2017/03/02/vyjshov-drukom-hiii-vypusk-zbirnyka-ivan-ohijenko-i-suchasna-nauka-ta-osvita-seriya-filolohichna/
 6. Атаманчук В. Виставка до 135-річчя Івана Огієнка // http://meridian.kpnu.edu.ua/2017/03/22/1/
 7. Атаманчук В. Студенти запропонували власне прочитання твору Івана Огієнка // http://meridian.kpnu.edu.ua/2017/03/22/1/
 8. Атаманчук В. Документи на підтвердження наукометричного статусу збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» // http://ohienko.kpnu.edu.ua
 9. Атаманчук В. Юні огієнкознавці виступили на науковій конференції // http://ohienko.kpnu.edu.ua/konf
 10. Атаманчук В. Студенти-огієнкознавці нагороджені грамотами // http://ohienko.kpnu.edu.ua/ds
 11. Атаманчук В. Анонс нового випуску збірника // http://ohienko.kpnu.edu.ua/pd
 12. Атаманчук В. Десять фактів про Івана Огієнка // http://ohienko.kpnu.edu.ua/fact
 13. Атаманчук В. Відеопроекти студентів IV курсу // http://meridian.kpnu.edu.ua/2017/06/02/videoproekty-studentiv-iv-kursu-video/
 14. Атаманчук В. Програма І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі»// http://meridian.kpnu.edu.ua/2017/01/13/prohrama-i-vseukrajinskoji-naukovo-praktychnoji-internet-konferentsiji-kanon-ivana-ohijenka-u-suchasnij-naukovij-paradyhmi/
 15. Атаманчук В.П. Осмислення духовно-етичих проблем у філософських містеріях Івана Огієнка // Програма і реферативні матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) - Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 4.

17. Атаманчук В. Вийшов друком XIV випуск збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна» (до 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) // Режим доступу: http://ohienko.kpnu.edu.ua/ohienko

18. Атаманчук В. Поема «Туми» Івана Огієнка: творчість студентів // http://ohienko.kpnu.edu.ua/ts

19. Атаманчук В. Містерія «До Щастя!» Івана Огієнка: творчість студентів // http://ohienko.kpnu.edu.ua/ts-1

 1. Атаманчук В.П. Художня інтерпретація духовної еволюції героя у містеріїї Івана Огієнка «Остання хвилина» // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3. – С. 61-62.

 

 1. Організувала співпрацю зі студентами у науково-дослідному центрі огієнкознавства:
 • залучення студентів до підготовки матеріалів про Івана Огієнка у збірник «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» (Антонова К. (1-й курс));
 • залучила студентів до роботи у форумі «135 років Іванові Огієнку: погляд студентів» (Заріцька А., Вардинська А., Пара А., Ясинецька А., Бугерчук І., Гуменний А., Кравчук Г., Пасічник О.).
 • організувала написання студентами заміток для журналу «Студенти про Івана Огієнка» (Бура Н. (магістр), Неставальська Н., Тамака В., Сичова В., Бординюк В., Зайчук С., Лиса В., Лиса Н. (2 курс), Пара А., Гуменний А. (4-й курс), Яремійчук У. (3-й курс), Антонова К., Гарай К. (1 курс).
 • Організувала написання студентами заміток для сайту «Іван Огієнко» (Біленчук Г., Гуменний А., Пара А., Гуменний А. (4-й курс)Тамака В., Сичова В., Бординюк В., Зайчук С., Лиса В., Лиса Н. (2 курс), , Яремійчук У. (3-й курс), Антонова К., Гарай К. (1 курс).
 • підготовала студентів до виступів на конференції студентів та магістрантів (12 квітня 2016 р.) з матеріалами про Івана Огієнка Никуляк А.О., 4 курс, Неставальська Н.В., 2 курс, Яремійчук У.В. , 3 курс, Рибалка Т.С. , 3 курс, Хом’як Н.В., магістратура.
 • залучила студентів до участі у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет- конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 16 січня 2017 р.) (Пара А., Приступа (Никуляк) А., Колібик О., Яремійчук У., Гарай К., Хом*як Н., Блазій А., Рибалка Т., Неставальська Н., Бомок Т., Яремійчук У.;
 • залучила студентів до зйомок відеоматеріалів про Івана Огієнка (Гуменний А., Беник В., Ясинецька А., Неільчук О., Кудренецька А., Броншвагер О., Бугерчук І., Велічко А., Метик Л., Васильчук З., 4-й курс), Немеш Г., Качур М., Ящук М., Васильчик О., Квальніцька Ю. (2 курс специ заочн.).
 1. Керувала науково-дослідною роботою студентів:
 • Студентка 2-го курсу Неставальська Н. зайняла 1-е місце на звітній науковій конференції студентів та магістрантів 12 квітня 2016 р.
 • Студентка 3-го курсу Яремійчук зайняла 3-е місце на звітній науковій конференції студентів та магістрантів 12 квітня 2016 р.
 • Студентка 3-го курсу Рибалка Т. зайняла 2-е місце на звітній науковій конференції студентів та магістрантів 12 квітня 2016 р.
 • Студентка 4-го курсу Никуляк А. зайняла 2-е місце на звітній науковій конференції студентів та магістрантів 12 квітня 2016 р.
 • Магістрантка Хом’як Н. зайняла 3-є місце на звітній науковій конференції студентів та магістрантів 12 квітня 2016 р.

Публікації студентів:

 • Неставальська Н. Проблема вічних пошуків ідеалу у містерії Івана Огієнка «До Щастя!» // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Випуск 11. — С. 152-153.
 • Бура Н. Роздуми про діяльність Огієнка // Журнал «Студенти про Івана Огієнка». – 2017. – №1. – С.1-2.
 • Оніскевич К. Художні проблеми у творі І.Огієнка «Рідна мова. Створення людської мови» // Журнал «Студенти про Івана Огієнка». – 2017. – №1. – С.5-6.
 • Пара А. Осмислення національних мотивів у праці Івана Огієнка «Українська культура» // Журнал «Студенти про Івана Огієнка». – 2017. – №1. – С.6.
 • Пара А. Осмислення національної ідеї мотивів Івана Огієнка» // Журнал «Студенти про Івана Огієнка». – 2017. – №1. – С.7-8.
 • Шуляренко А.Доля України у поемі Івана Огієнка «Туми» // Журнал «Студенти про Івана Огієнка». – 2017. – №1. – С.9-10.
 • Яремійчук У. «Словом зачепити, щоб проросло зерно…» // Журнал «Студенти про Івана Огієнка». – 2017. – №1. – С. 10.
 • Яремійчук У. Небилиця про Іванка // Журнал «Студенти про Івана Огієнка». – 2017. – №1. – С. 15.
 • Гуменний А. Іван Огієнко // Журнал «Студенти про Івана Огієнка». – 2017. – №1. – С. 13.
 • Гарай К. Брусилів містом народження був…// Журнал «Студенти про Івана Огієнка». – 2017. – №1. – С. 14.
 • Неставальська Н. Проблема духовний пошуків на основі містерії Івана Огієнка «До Щастя!» // Програма і реферативні матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) - Кам’янець-Подільський, 2017. – С.17.
 • Бомок Т.Б. «Немає в людини нічого милішого над свою землю» (Іван Огієнко) // Програма і реферативні матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) - Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 20.
 • Пара А.С. Національний дискурс у праці Івана Огієнка «Українська культура» // Програма і реферативні матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) - Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 22.
 • Рибалка Т.С. Афоризми Івана Огієнка // Програма і реферативні матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) - Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 23.
 • Блазій А. Створення фільму про Івана Огієнка // Програма і реферативні матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) - Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 25.
 • Колібик О.П. «Хто сказав, що все уже відкрито?..» // Програма і реферативні матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) - Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 27.
 • Приступа А.О. Творчість як мистецтво: художні пошуки М.І.Красуцького // Програма і реферативні матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) - Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 28.
 • Хом’як Н.В. Зйомки фільму про Івана Огієнка: незабутні враження // Програма і реферативні матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) - Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 29.
 • Яремійчук У.В. Пам’ятники Іванові Огієнку // Програма і реферативні матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) - Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 30.
 • Никуляк А. Образ Івана Огієнка у повісті М.Красуцького «Грона калини червоні» // http://ohienko.kpnu.edu.ua/pv

 

 

 

 

 

 

Posted by Вікторія Атаманчук Saturday, May 05, 2018 9:19:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.