ІВАН ОГІЄНКО

ДО УВІКОВІЧНЕННЯ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО І ДЕРЖАВНИЦЬКОГО ВНЕСКУ ІВАНА ОГІЄНКА

У червні 2015 року побачив світ черговий випуск наукового збірника, присвяченого 133-й річниці від дня народження Івана Івановича Огієнка – ректора-засновника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

ХІ випуск збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» упередила знаменна подія – побачив світ творчий проект двох ректорів, – нинішнього (Копилова С.А.) і попереднього (Завальнюка О.М.), – Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:

Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.): Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / Укладачі і автори статті доктори історичних наук, професори С.А.Копилов і О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 384 с.

У науково-документальному виданні із серії, присвяченої 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вміщено документи, матеріали, світлини і перелік переконливих фактів про багатогранну, цілеспрямовану діяльність фундатора і першого ректора цього вищого навчального закладу, міністра народної освіти і головного уповноваженого уряду УНР, визнаного громадського діяча, відомого вченого-мовознавця та історика української культури, екстраординарного професора Івана Івановича Огієнка (1882-1972) в царині заснування, юридичного оформлення і подальшого розвитку створеного за його найактивнішої участі державного українського університету в Кам’янці-Подільському.

З урахуванням означеного вибудовувалась структура чинного випуску збірника.  Одинадцятий випуск збірника охоплює матеріали, які висвітлюють творчі здобутки Івана Огієнка: документи особового походження І.Огієнка (В.Галатир), гуманітарна діяльність Івана Огієнка в Кам’янці-Подільському (О.Завальнюк), краєзнавчі студії І.Огієнка (Л.Баженов), духовно-педагогічна діяльність Івана Огієнка (І.Кучинська, А.Попович, Н.Гудима, Р.Монастирська), Іван Огієнко-мовознавець (Л.Марчук, О.Копусь, Т.Беценко, Т.Білоусова, О.Галайбіда, О.Задорожна, В.Юносова, Т.Мельник, Я.Чопик), дослідження художньої творчості І.Огієнка (Н.Козачук, В.Біляцька, О.Мозолюк), шевченкознавчі інтерпретації Івана Огієнка (Т.Вільчинська), наукові паралелі Іван Огієнко – Леон Бялковський (С.Оліпер).

Важливого значення у збірнику набуває осмислення творчих досягнень Івана Огієнка у проекції на сучасні наукові пошуки (В.Прокопчук, В.Адамський, І.Діяконович, Л.Ковалець, Л.Починок, Н.Шеремета, Т.Сторчова, С.Шуляк, Т.Франчук та ін.).

У рубриці «Першоджерела» вміщено документи з Державного архіву Хмельницької області.

Рубрика «До історії Огієнківського руху» присвячена огляду знакових подій, а саме Всеукраїнській міжконфесійній науково-практичній конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації» та присудженню Огієнківської премії 2014 р. (м.Житомир).

ХІ випуск збірника репрезентує подальший розвиток огієнкознавчих досліджень і наводить на роздуми про безумовну своєчасність і реальну можливість увіковічення, на теренах Кам’янеччини, пам’яті про державника, просвітителя, науковця, мислителя – видатну Людину, чиїм іменем названо університет, який у жовтні 2018 року відзначатиме свій 100-літній ювілей.

На цьому тлі вибудовувались два наступних проекти:

ПРОЕКТ 1: «С Т А Т У Т Міжнародного благодійного фонду імені Івана Огієнка»;

ПРОЕКТ 2: «ІВАН  ОГІЄНКО:  Подільський слід; вшанування пам’яті у м. Кам’янці-Подільському».

Подані  нижче  ПРОЕКТИ  виносимо  на  широке  обговорення науково-педагогічних  працівників, громадськості та всіх небайдужих людей.

Джерелоhttp://kpnu.edu.ua/do-uvikovichnennya-duhovno-kulturnoho-i-derzhavnytskoho-vnesku-ivana-ohijenka/